Hubungi

Pelanggan Pelanggan Lawat BLKMA

Pelanggan Iran datang ke BLKMA untuk melihat jentera kami dan melahirkan kepuasan dengan saluran pengeluaran Auto kami II. Dan mereka menandatangani perjanjian pembelian di laman web.

Iranian Customers Visit BLKMA Auto duct production line II
Berita Terkait